Защо се използва медно фолио за MRI екраниране и как работи?

Магнитно-резонансното изображение, обикновено наричано MRI, е неинвазивна диагностична образна техника, широко използвана от здравните специалисти за визуализиране на вътрешните структури на тялото.ЯМР използва силни магнитни полета и радиовълни, за да създаде детайлни изображения на органите, тъканите и костите на тялото.

По отношение на апарата за ядрено-магнитен резонанс, въпросът, който често възниква в съзнанието на хората, е защо стаята за ядрено-магнитен резонанс трябва да бъде медна?Отговорът на този въпрос се крие в принципите на електромагнетизма.

Когато ядрено-магнитен резонанс е включен, той генерира мощно магнитно поле, което може да повлияе на близките електронни устройства и системи.Наличието на магнитни полета може да повлияе на друго електронно оборудване като компютри, телефони и медицинско оборудване и дори може да повлияе на работата на пейсмейкърите.

За да се защитят тези устройства и да се запази целостта на оборудването за изображения, камерата за ЯМР е облицована сМедно фолио, който действа като бариера за магнитното поле.Медта е силно проводима, което означава, че абсорбира и разпръсква електрическа енергия и е ефективна при отразяване или екраниране на магнитни полета.

Медна облицовка заедно с изолираща пяна и шперплат образуват клетка на Фарадей около машината за ЯМР.Клетката на Фарадей е заграждение, предназначено да блокира електромагнитните полета и да предотвратява смущения в електронното оборудване.Клетката работи, като разпределя електрически заряд равномерно по повърхността на клетката, като ефективно неутрализира всички външни електромагнитни полета.

Медно фолиосе използва не само за екраниране, но и за заземяване.Машините за ядрено-магнитен резонанс изискват преминаване на високи токове през намотките, които генерират магнитното поле.Тези токове могат да причинят натрупване на статично електричество, което може да повреди оборудването и дори да бъде опасно за пациентите.Медно фолио се поставя върху стените и пода на камерата за ядрено-магнитен резонанс, за да осигури път за безопасното разреждане на този заряд към земята.

В допълнение, използването на мед като екраниращ материал предлага няколко предимства пред традиционните методи за екраниране.За разлика от оловото, медта е силно ковък и може лесно да се произвежда в различни форми и размери, за да отговори на специфичните изисквания на стаята за ЯМР.Освен това е по-рентабилен и екологичен от оловото.

В заключение, стаите за ЯМР са облицовани с медно фолио с добра причина.Екраниращите свойства наМедно фолиопредпазвайте оборудването за изображения от външни електромагнитни смущения, като същевременно гарантирате безопасността на пациента и персонала.Медното фолио се комбинира с други материали, за да образува Фарадеев кафез, който съдържа магнитното поле, генерирано от MRI машината по безопасен и контролиран начин.Медта е отличен проводник на електричество и се използваМедно фолиогарантира, че апаратът за ЯМР е правилно заземен.В резултат на това използването на медно фолио в MRI екраниране се превърна в стандартна практика в медицинската индустрия и има основателна причина.


Време на публикуване: 5 май 2023 г